Rozpis pretekov JŠ Envirokone, podľa smernice pre JŠ

& enviroCUP I. kolo

Organizátor: JK Envirokone, Ráztočná 60, Bratislava
Verejný tréning: 13.3., 20.3. o 17°° (hala). V súvislosti s vyskytnutým herpesvírusom koní EHV-1, preteky nie sú otvorené pre kone z iného ako domáceho jazdeckého klubu.
Dátum preteku: 22-28.marec 2021 (vzhľadom na covid situáciu – rozdelenie športovcov do etáp, všetci su povinní držať sa platných nariadení UVZ !!!)
Kancelária preteku: Martina Chodilová, 0944 108 531
Prihlášky: telefonicky v časoch 10:00-12:00, 18:00-20:00
Uzavierka prihlášok: 21. 3. 2021
Kolbisko: 20x80 hala, piesok
Opracovisko: 20x40 hala, piesok
Zdravotník: zabezpečený
Štartovné: 10€ + pre členov klubu Envirokone prenájom koňa
Každý kôň môže mať max. 3 štarty v skokových úlohach, v drezúrnych 4 štarty.

Každá jazdecká úloha je zároveň I. kolom v trojkolovej sútaži "enviroCUP". V cupe zbierajú jazdecké dvojice body vždy len v tej istej úlohe. Do cupu budú zarátené iba dvojice, ktoré sa zúčastnia všetkých troch kôl. Po III. kole budú celkovo vyhodnotené tri jazdecké dvojice. Víťazom sa však stáva iba jedna dvojica – a to dvojica s najvyšším počtom získaných bodov za všetky tri kolá.


UTOROK 23.3.2021
začiatok: 15:30

1. úloha zameraná na korektný jazdecký sed
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

2. úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

4. (A,B,C) úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ pre PONY
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 7
C) výška skokov do 40 cm
počet prekážok: 8

5. (A,B,C,D,E,F,G) úloha
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 6
C) výška skokov do 35 cm
počet prekážok: 7
D) výška skokov do 45 cm
počet prekážok: 7
vzdialenosť v kombinácii min. na 3 cvalové skoky
E) výška skokov do 55 cm
počet prekážok: 7
F) výška skokov do 65 cm
počet prekážok: 8
G) výška skokov do 70 cm
počet prekážok: 8


STREDA 24.3.2021
začiatok: 15:30

3. úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

4. (A,B,C) úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ pre PONY
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 7
C) výška skokov do 40 cm
počet prekážok: 8

5. (A,B,C,D,E,F,G) úloha
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 6
C) výška skokov do 35 cm
počet prekážok: 7
D) výška skokov do 45 cm
počet prekážok: 7
vzdialenosť v kombinácii min. na 3 cvalové skoky
E) výška skokov do 55 cm
počet prekážok: 7
F) výška skokov do 65 cm
počet prekážok: 8
G) výška skokov do 70 cm
počet prekážok: 8

6. úloha "Catch me if you can"
Kritériá:otvorená súťaž a zároveň I. kolo trojkolového enviroCUP-u. Súťaž je na čas.
Výška skokov do 90 cm
Počet prekážok: 9, skokov: 11


PIATOK 26.3.2021
začiatok: 15:30

4. (A,B,C) úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ pre PONY
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 7
C) výška skokov do 40 cm
počet prekážok: 8

5. (A,B,C,D,E,F,G) úloha
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 6
C) výška skokov do 35 cm
počet prekážok: 7
D) výška skokov do 45 cm
počet prekážok: 7
vzdialenosť v kombinácii min. na 3 cvalové skoky
E) výška skokov do 55 cm
počet prekážok: 7
F) výška skokov do 65 cm
počet prekážok: 8
G) výška skokov do 70 cm
počet prekážok: 8


SOBOTA 27.3.2021
začiatok: 9:00

1. úloha zameraná na korektný jazdecký sed
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

2. úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

3. úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

4. (A,B,C) úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ pre PONY
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 7
C) výška skokov do 40 cm
počet prekážok: 8

5. (A,B,C,D,E,F,G) úloha
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)
A) výška skokov do 15 cm
počet prekážok: 6
B) výška skokov do 25 cm
počet prekážok: 6
C) výška skokov do 35 cm
počet prekážok: 7
D) výška skokov do 45 cm
počet prekážok: 7
vzdialenosť v kombinácii min. na 3 cvalové skoky
E) výška skokov do 55 cm
počet prekážok: 7
F) výška skokov do 65 cm
počet prekážok: 8
G) výška skokov do 70 cm
počet prekážok: 8


NEDEĽA 28.3.2021
začiatok: 9:00

1. úloha zameraná na korektný jazdecký sed
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

2. úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)

3. úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ
Kritériá: otvorená súťaž: podľa smerice pre JŠ
(hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, stužka)


Celý pretek bude prebiehať podľa smernice pre JŠ a pravidiel SJF.

Vzhľadom na covid situáciu, všetci účastnúci pretekov musia dodržiavať

hygienické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva.