Rozpis jazdeckých pretekov „Envirokone“

ENVIROCUP FINÁLE
   

Dátum konania:
31. október 2021 (od rána)
2. november (poobede)
3. november (poobede)
4. november 2021 (poobede)

Usporiadateľ: Envirokone

Miesto: JK Envirokone, Ráztočná 60, BA

Kancelária pretekov: Martina Chodilova, 0944 108 531

Prihlášky: výhradne iba mailom! martina.chodilova@gmail.com
(dvojica je prihlásená až po potvrdení prihlášky mailom! Do prihlášky napísať meno jazdca, koňa, sútaž a dátum.)

Rozhodcovský zbor: Martina Chodilová, Ivan Líška, Jozef Mareček, Ivana Fábryová

Kolbisko: 20x80 krytá jazdiareň, piesok

Opracovisko: 20x40 krytá jazdiareň, piesok

Uzavierka prihlášok: 27. október 2021

V celkovom rebríčku EnviroCup budú vyhodnotené LEN jazdecké dvojice (kôň, jazdec), ktoré absolvujú tri kolá. Kolá, vrátane tohto finálového, sú štyri. Rátajú sa 3 najlepšie výsledky do celkového hodnotenia. Vzhľadom na komplikovanú situáciu (covid), kto sa nestihol zúčastniť a získať body v niektorom z predošlých kôl, môže si ich nahradiť vo finálovom kole.

Výsledky nájdete na stránke envirocup.sk

Sútaže:
1. Úloha zameraná na korektný jazdecký sed

2. Úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca

3. Úloha pre žiakov JŠ zameraná na prípravu na SZVJ

4. Úloha pre žiakov JŠ zameraná na prípravu na SZVJ (PONY)
A) výška skokov do 15cm
B) výška skokov do 25cm
C) výška skokov do 40cm

5. Úloha pre žiakov zameraná na prípravu k SZVJ
A) výška skokov do 15cm
B) výška skokov do 25cm
C) výška skokov do 35cm
D) výška skokov do 45cm
E) výška skokov do 55cm
F) výška skokov do 65cm
G) výška skokov do 70cm
H) „Catch me if you can“ - výška skokov do 80cm