Štartové listiny pretekov JŠ Envirokone & enviroCUP

I. kolo

UTOROK 23.3.2021
začiatok: 15:30

1. úloha zameraná na korektný jazdecký sed
16:00 Alicka Kohutikova TAMI
16:05 Michaela Bilanovičová 3r. MEGY
16:10 Ninka Samuhelova SCHATZ
16:15 Dominika Maniurova TAMI
dohlásená Justínka Michnova DELKO
dohlásená Magdalenka Molnarova SISI


2. úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca
dohlásená Pavlínka Michnova VINNY
16:25 Yulliana Ivanovs DELKO
16:30 Nelka Samuhelova CHERRY
16:35 Pavlínka Harmatova FIBY
16:40 Ninka Harmatova SISI
16:45 Zdenka Bartekova VINNY


4. (A,B,C) úloha pre žiakov JŠ zameraná k príprave na SZVJ pre PONY
A) výška skokov do 15 cm
17:00 Martinka Maniurova SCHATZ

B) výška skokov do 25 cm
17:10 Viky Sgarioto FIBY

C) výška skokov do 40 cm


5. (A,B,C,D,E,F,G) úloha
A) výška skokov do 15 cm

B) výška skokov do 25 cm

C) výška skokov do 35 cm
17:45 Emmka Halasova MONTY (čo najneskôr)

D) výška skokov do 45 cm
17:30 Natalia Kleinova MONTY
17:35 Saška Sgarioto CHERY
17:40 Lara Paštrnak SCHATZ

E) výška skokov do 55 cm
17:55 Dominika Ivanova VINNY

F) výška skokov do 65 cm
18:05 Lilli Kresačová LILLA
18:10 Nataška Zemanovičova PEACE PIPE

G) výška skokov do 70 cm
18:20 Nataška Zemanovičova PEACE PIPE
18:25 Sofia Mosznyak WANDY
18:30 Sofia Vilagy VINNY
18:45 Zaira Mosznyak LILLA